Fișa observației

24.01.2023, 17:24

Coţofană
(Pica pica)

1

Ciprian Fântânã

24.01.2023, 20:18

Ciprian Fântânã

Cascioarele (CL)

Harta