Fișa observației

25.04.2022, 13:28

Broasca râioasă verde
(Bufotes viridis)

1

Ciprian Fântânã, József Szabó

30.04.2022, 18:54

Ciprian Fântânã

Loamnes (SB)

Harta