Fișa observației

09.10.2022, 17:02

Raţă cu ochi de şoim
(Aix sponsa)

3

Vlad Iordănescu

09.10.2022, 18:58

Vlad Iordănescu

Dumbravita (TM)

Harta