Fișa observației

27.01.2024, 16:18

Pelican creţ
(Pelecanus crispus)

4

Ciprian Fântânã, Sebastian Bugariu

27.01.2024, 19:19

Ciprian Fântânã

Crisan (TL)

Harta