Fișa observației

24.02.2024, 07:51

Ciocănitoare pestriţă mare
(Dendrocopos major)

1

Andrei Cotoara

24.02.2024, 20:03

Andrei Cotoara

Ceahlau (NT)

Harta