Fișa observației

05.03.2024, 13:19

Ferestraş mare
(Mergus merganser)

3

Cătălin Fuciu

06.03.2024, 13:54

Cătălin Fuciu

Carta (SB)

Harta