Fișa observației

12.04.2024, 19:40

Pelican creţ
(Pelecanus crispus)

8

Ciprian Fântânã

12.04.2024, 22:12

Ciprian Fântânã

Valea Argovei (CL)

Harta