Fișa observației

15.04.2024, 20:11

Pelican creţ
(Pelecanus crispus)

9

Ciprian Fântânã

15.04.2024, 22:14

Ciprian Fântânã

Frasinet (CL)

Harta