Fișa observației

16.04.2024, 10:35

Ciocârlie de câmp
(Alauda arvensis)

4

Florin-Costin Toncean

16.04.2024, 12:38

Florin-Costin Toncean

Daia Romana (AB)

Harta