Fișa observației

24.04.2024, 15:42

Pelican creţ
(Pelecanus crispus)

7

Ciprian Fântânã

24.04.2024, 23:28

Ciprian Fântânã

Tuzla (CT)

Harta