Fișa observației

29.05.2024, 17:43

Chiră de baltă
(Sterna hirundo)

1

Ciprian Fântânã

29.05.2024, 19:58

Ciprian Fântânã

Troianul (TR)

Harta