Fișa observației

29.05.2024, 18:02

Barză albă
(Ciconia ciconia)

1

Ciprian Fântânã

29.05.2024, 19:58

Ciprian Fântânã

Troianul (TR)

Harta