Fișa observației

29.05.2024, 18:24

Chiră de baltă
(Sterna hirundo)

1

Ciprian Fântânã

29.05.2024, 19:58

Ciprian Fântânã

Troianul (TR)

Harta