Fișa observației

11.06.2024, 19:48

Guguştiuc
(Streptopelia decaocto)

1

Mihai Bogdan Ștefănescu

11.06.2024, 19:49

Mihai Bogdan Ștefănescu

Mizil (PH)

Harta