Fișa observației

13.08.2021, 11:53

Pelican comun
(Pelecanus onocrotalus)

4

Ciprian Fântânã, József Szabó

16.08.2021, 13:08

Ciprian Fântânã

Mihai Viteazu (CT)

Harta