Fișa observației

13.08.2021, 11:57

Pescăruş râzător
(Larus ridibundus)

70

Ciprian Fântânã, József Szabó

16.08.2021, 13:09

Ciprian Fântânã

Mihai Viteazu (CT)

Harta