Fișa observației

28.02.2016, 14:25

Ciocănitoare pestriţă mică
(Dryobates minor)

1

Emil Todorov

02.03.2016, 16:21

Emil Todorov

Comana (GR)

Nu sunt observate.

Harta