Fișa observației

13.09.2016, 18:55

Ciocănitoare pestriţă mare
(Dendrocopos major)

1

Emanuel Stefan Baltag, Cristi Domșa, Ciprian Fântânã

19.09.2016, 19:50

Cristi Domșa

C.A. Rosetti (TL)

Harta