Fișa observației

13.09.2016, 16:48

Ciocănitoare neagră
(Dryocopus martius)

1

Emanuel Stefan Baltag, Cristi Domșa, Ciprian Fântânã

19.09.2016, 19:50

Cristi Domșa

C.A. Rosetti (TL)

Harta