Fișa observației

14.09.2016, 09:29

Vânturel de seară
(Falco vespertinus)

20

Emanuel Stefan Baltag, Cristi Domșa, Ciprian Fântânã

19.09.2016, 19:50

Cristi Domșa

C.A. Rosetti (TL)

Harta