Fișa observației

14.05.2015, 00:00

Pasărea ogorului
(Burhinus oedicnemus)

2

Emil Todorov, Ciprian Fântânã

10.02.2017, 13:08

Ciprian Fântânã

Cogealac (CT)

Harta