Fișa observației

29.09.2018, 10:12

Ciocănitoare pestriţă mică
(Dryobates minor)

1

Dorin Damoc, Cristi Domșa, Emil Todorov, Judit Veres-Szászka, Sebastian Bugariu, Ciprian Fântânã, Petrescu Eugen

18.10.2018, 14:23

Cristi Domșa

Maliuc (TL)

Harta