32 înregistrări

Filtru activ Filtrează rezultate
Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
1 Triton carpatic, Lissotriton montandoni 1 1 1 09.05.2016 09.05.2016 Observații Distribuție
2 Gușter vărgat, Lacerta trilineata 1 1 1 22.05.2021 22.05.2021 Observații Distribuție
3 Șopârlă de pădure, Darevskia praticola 1 1 1 09.05.2020 09.05.2020 Observații Distribuție
4 Viperă cu corn, Vipera ammodytes 1 1 1 26.05.2017 26.05.2017 Observații Distribuție
5 Țestoasă de uscat bănățeană, Testudo hermanni 2 2 1 08.05.2020 09.06.2020 Observații Distribuție
6 Țestoasă de Florida, Trachemys scripta 2 13 1 14.02.2016 14.02.2016 Observații Distribuție
7 Șarpe de apa, Natrix tessellata 2 2 1 13.10.2015 31.07.2019 Observații Distribuție
8 Șarpe rău, Dolichophis caspius 3 3 1 06.06.2020 07.06.2020 Observații Distribuție
9 Șarpele lui Esculap, Zamenis longissimus 3 3 1 22.07.2016 04.07.2023 Observații Distribuție
10 Țestoasă de apă europeană, Emys orbicularis 7 8 1 15.10.2017 30.04.2023 Observații Distribuție
11 Brotăcel, Hyla arborea 8 8 1 14.04.2021 13.06.2023 Observații Distribuție
12 Triton cu creastă, Triturus cristatus 8 86 1 28.05.2019 14.04.2024 Observații Distribuție
13 Șarpe de casa, Natrix natrix 10 10 2 22.07.2016 16.06.2023 Observații Distribuție
14 Viperă comună, Vipera berus 10 10 1 11.05.2014 05.07.2023 Observații Distribuție
15 Broasca mare de lac, Pelophylax ridibundus 11 83 1 26.07.2019 12.06.2023 Observații Distribuție
16 Izvoraș cu burta roșie, Bombina bombina 12 13 1 04.06.2017 25.04.2024 Observații Distribuție
17 Broasca râioasă verde, Bufotes viridis 14 34 1 18.05.2018 14.04.2024 Observații Distribuție
18 Țestoasă de uscat dobrogeana, Testudo graeca 14 17 1 01.05.2019 04.11.2023 Observații Distribuție
19 Șopârlă de iarba, Podarcis taurica 17 18 1 11.09.2016 07.05.2024 Observații Distribuție
20 Brotăcel răsăritean, Hyla orientalis 21 32 1 04.03.2021 02.06.2023 Observații Distribuție
21 Năpârcă, Anguis colchica 21 21 1 08.05.2014 01.10.2023 Observații Distribuție
22 Șopârlă de ziduri, Podarcis muralis 24 49 1 11.05.2014 06.04.2022 Observații Distribuție
23 Șopârlă de câmp, Lacerta agilis 26 26 1 10.05.2016 14.04.2024 Observații Distribuție
24 Salamandră, Salamandra salamandra 36 39 1 25.04.2015 13.10.2022 Observații Distribuție
25 Gușter, Lacerta viridis 39 44 1 08.05.2014 14.04.2024 Observații Distribuție
Afișat de la 1 până la 25 din 32 elemente