39 înregistrări

Filtru activ Filtrează rezultate
Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
1 Chiţcan de grădină, Crocidura suaveolens 1 1 1 28.02.2020 28.02.2020 Observații Distribuție
2 Chiţcan de câmp, Crocidura leucodon 1 1 1 29.07.2019 29.07.2019 Observații Distribuție
3 Chiţcan de pădure, Sorex araneus 1 1 1 16.11.2020 16.11.2020 Observații Distribuție
4 Liliac mare cu potcoavă, Rhinolophus ferrumequinum 1 1 1 06.04.2022 06.04.2022 Observații Distribuție
5 Liliacul pitic al lui Kuhl, Pipistrellus kuhlii 1 1 1 06.10.2018 06.10.2018 Observații Distribuție
6 Liliacul pitic al lui Nathusius, Pipistrellus nathusii 1 1 1 06.10.2018 06.10.2018 Observații Distribuție
7 Liliacul de amurg, Nyctalus noctula 1 1 1 07.02.2021 07.02.2021 Observații Distribuție
8 Liliac cârn, Barbastella barbastellus 1 5 1 26.01.2019 26.01.2019 Observații Distribuție
9 Liliac comun, Myotis myotis 1 5 1 26.01.2019 26.01.2019 Observații Distribuție
10 Pârş de alun, Muscardinus avellanarius 1 1 1 29.10.2020 29.10.2020 Observații Distribuție
11 Pârş mare, Glis glis 1 1 1 13.10.2022 13.10.2022 Observații Distribuție
12 Şoarece de câmp, Microtus agrestis 1 1 1 29.03.2023 29.03.2023 Observații Distribuție
13 Şoarece gulerat, Apodemus flavicollis 1 1 1 03.06.2019 03.06.2019 Observații Distribuție
14 Nevăstuică, Mustela nivalis 1 1 1 09.11.2019 09.11.2019 Observații Distribuție
15 Jder de piatră, Martes foina 1 1 1 28.06.2021 28.06.2021 Observații Distribuție
16 Liliac mic cu potcoavă, Rhinolophus hipposideros 2 5 1 06.04.2022 06.04.2022 Observații Distribuție
17 Şoarece de câmp, Microtus arvalis 2 2 1 08.06.2023 08.06.2023 Observații Distribuție
18 Şoarece de pădure, Apodemus sylvaticus 2 2 1 26.07.2022 08.06.2023 Observații Distribuție
19 Pisică sălbatică, Felis silvestris 2 2 1 03.06.2022 22.01.2023 Observații Distribuție
20 Lup, Canis lupus 2 2 1 19.04.2022 04.01.2023 Observații Distribuție
21 Hermelina, Mustela erminea 2 2 1 20.07.2019 06.07.2021 Observații Distribuție
22 Pârş cu coada stufoasă, Dryomys nitedula 3 5 1 15.06.2019 09.06.2020 Observații Distribuție
23 Şoarece de câmp, Apodemus agrarius 3 3 1 02.06.2019 26.07.2022 Observații Distribuție
24 Capră neagră, Rupicapra rupicapra 3 10 1 05.03.2017 04.04.2022 Observații Distribuție
25 Cârtiţă, Talpa europaea 6 6 1 06.04.2017 12.07.2022 Observații Distribuție
Afișat de la 1 până la 25 din 39 elemente