32 înregistrări

Filtru activ Filtrează rezultate
Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
1 Izvoraș cu burta galbenă, Bombina variegata 172 593 2 06.04.2014 15.06.2024 Observații Distribuție
2 Broasca roșie de pădure, Rana dalmatina 98 167 1 08.07.2016 15.06.2024 Observații Distribuție
3 Broasca roșie de munte, Rana temporaria 83 348 2 11.05.2014 17.09.2023 Observații Distribuție
4 Broasca râioasa brună, Bufo bufo 50 89 2 23.04.2016 14.04.2024 Observații Distribuție
5 Triton alpin, Ichthyosaura alpestris 50 424 2 23.04.2016 10.06.2022 Observații Distribuție
6 Șopârlă de munte, Zootoca vivipara 49 53 1 29.04.2021 11.10.2022 Observații Distribuție
7 Gușter, Lacerta viridis 42 50 1 08.05.2014 08.06.2024 Observații Distribuție
8 Triton comun, Lissotriton vulgaris 41 90 3 02.07.2016 14.04.2024 Observații Distribuție
9 Salamandră, Salamandra salamandra 36 39 1 25.04.2015 13.10.2022 Observații Distribuție
10 Șopârlă de câmp, Lacerta agilis 27 27 1 10.05.2016 25.05.2024 Observații Distribuție
11 Șopârlă de ziduri, Podarcis muralis 26 53 1 11.05.2014 08.06.2024 Observații Distribuție
12 Brotăcel răsăritean, Hyla orientalis 22 33 1 04.03.2021 31.05.2024 Observații Distribuție
13 Țestoasă de uscat dobrogeana, Testudo graeca 21 25 1 01.05.2019 28.06.2024 Observații Distribuție
14 Năpârcă, Anguis colchica 21 21 1 08.05.2014 01.10.2023 Observații Distribuție
15 Șopârlă de iarba, Podarcis taurica 18 19 1 11.09.2016 02.06.2024 Observații Distribuție
16 Broasca râioasă verde, Bufotes viridis 14 34 1 18.05.2018 14.04.2024 Observații Distribuție
17 Izvoraș cu burta roșie, Bombina bombina 12 13 1 04.06.2017 25.04.2024 Observații Distribuție
18 Broasca mare de lac, Pelophylax ridibundus 11 83 1 26.07.2019 12.06.2023 Observații Distribuție
19 Șarpe de casa, Natrix natrix 10 10 2 22.07.2016 16.06.2023 Observații Distribuție
20 Viperă comună, Vipera berus 10 10 1 11.05.2014 05.07.2023 Observații Distribuție
21 Brotăcel, Hyla arborea 9 9 1 14.04.2021 09.06.2024 Observații Distribuție
22 Triton cu creastă, Triturus cristatus 8 86 1 28.05.2019 14.04.2024 Observații Distribuție
23 Țestoasă de apă europeană, Emys orbicularis 8 9 1 15.10.2017 31.05.2024 Observații Distribuție
24 Șarpe rău, Dolichophis caspius 4 4 1 06.06.2020 02.07.2024 Observații Distribuție
25 Șarpele lui Esculap, Zamenis longissimus 3 3 1 22.07.2016 04.07.2023 Observații Distribuție
Afișat de la 1 până la 25 din 32 elemente