49 înregistrări

Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
1 Triton cu creasta dunărean, Triturus dobrogicus 1 1 1 06.04.2024 06.04.2024 Observații Distribuție
2 Șarpe de casa/apă, Natrix sp. 1 1 1 24.05.2021 24.05.2021 Observații Distribuție
3 Țestoasă Ouachita, Graptemys ouachitensis 1 1 1 16.05.2021 16.05.2021 Observații Distribuție
4 Broasca mică verde, Pelophylax lessonae 2 30 1 23.03.2023 02.05.2023 Observații Distribuție
5 Broasca de pământ verde, Pelobates balcanicus 3 5 2 13.12.2020 12.05.2023 Observații Distribuție
6 Balaur dobrogean, Elaphe sauromates 4 5 3 05.04.2022 31.05.2024 Observații Distribuție
7 Viperă cu corn, Vipera ammodytes 4 4 4 30.06.2010 02.05.2024 Observații Distribuție
8 Triton carpatic, Lissotriton montandoni 5 54 5 09.05.2016 04.04.2024 Observații Distribuție
9 Gușter vărgat, Lacerta trilineata 5 5 3 22.05.2021 19.09.2023 Observații Distribuție
10 Viperă de stepă, Vipera ursinii 5 5 3 09.08.2019 20.06.2023 Observații Distribuție
11 Broasca mică de lac, Pelophylax kl. esculentus 6 132 3 13.06.2022 08.04.2024 Observații Distribuție
12 Șopârlă de ziduri italiană, Podarcis siculus 7 10 1 24.06.2023 04.07.2023 Observații Distribuție
13 Șopârlă de nisip, Eremias arguta 7 8 5 19.09.2020 14.07.2023 Observații Distribuție
14 Broasca de pământ brună, Pelobates fuscus 8 15 7 14.03.2018 05.05.2024 Observații Distribuție
15 Țestoasă de uscat bănățeană, Testudo hermanni 10 14 6 05.05.2020 26.05.2021 Observații Distribuție
16 Șopârliță de frunzar, Ablepharus kitaibelii 10 21 3 25.08.2019 05.07.2023 Observații Distribuție
17 Șopârlă de pădure, Darevskia praticola 12 17 3 09.05.2020 05.07.2023 Observații Distribuție
18 Șarpele lui Esculap, Zamenis longissimus 12 12 8 22.07.2016 04.07.2023 Observații Distribuție
19 Izvoraș neidentificat, Bombina sp. 14 23 3 14.04.2023 18.09.2023 Observații Distribuție
20 Șopârlă neidentificată, Lacerta sp. 15 19 2 07.05.2023 09.06.2023 Observații Distribuție
21 Triton cu creastă, Triturus cristatus 20 115 9 09.04.2016 27.04.2024 Observații Distribuție
22 Broască roșie neidentificată, Rana sp. 24 889 9 17.04.2021 13.04.2024 Observații Distribuție
23 Șarpe de alun, Coronella austriaca 25 27 12 30.07.2011 11.02.2024 Observații Distribuție
24 Viperă comună, Vipera berus 33 33 18 11.05.2014 06.05.2024 Observații Distribuție
25 Șopârlă de iarba, Podarcis taurica 59 74 14 11.09.2016 04.06.2024 Observații Distribuție
Afișat de la 1 până la 25 din 49 elemente