69 înregistrări

Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
1 Chiţcan de munte, Sorex alpinus 1 1 1 06.07.2020 06.07.2020 Observații Distribuție
2 Chiţcan mic de apă, Neomys anomalus 1 1 1 09.01.2024 09.01.2024 Observații Distribuție
3 Chiţcan de apă, Neomys fodiens 1 1 1 28.10.2023 28.10.2023 Observații Distribuție
4 Liliac cu potcoavă a lui Blasius, Rhinolophus blasii 1 1 1 30.03.2022 30.03.2022 Observații Distribuție
5 Liliac mare cu potcoavă, Rhinolophus ferrumequinum 1 1 1 06.04.2022 06.04.2022 Observații Distribuție
6 Liliacul pigmeu, Pipistrellus pygmaeus 1 1 1 30.03.2024 30.03.2024 Observații Distribuție
7 Liliac cârn, Barbastella barbastellus 1 5 1 26.01.2019 26.01.2019 Observații Distribuție
8 Liliac urecheat cenuşiu, Plecotus austriacus 1 1 1 26.08.2022 26.08.2022 Observații Distribuție
9 Liliac bicolor, Vespertilio murinus 1 1 1 04.09.2023 04.09.2023 Observații Distribuție
10 Liliac comun, Myotis myotis 1 5 1 26.01.2019 26.01.2019 Observații Distribuție
11 Şoarece de câmp, Microtus agrestis 1 1 1 29.03.2023 29.03.2023 Observații Distribuție
12 Chiţcan pitic, Sorex minutus 2 2 2 12.08.2021 12.08.2021 Observații Distribuție
13 Liliac mic cu potcoavă, Rhinolophus hipposideros 2 5 1 06.04.2022 06.04.2022 Observații Distribuție
14 Orbetele mare, Spalax graecus 2 2 2 29.04.2023 12.06.2023 Observații Distribuție
15 Nurcă, Mustela lutreola 2 2 2 27.01.2022 06.09.2022 Observații Distribuție
16 Dihorul pătat, Vormela peregusna 2 2 2 21.08.2020 21.08.2020 Observații Distribuție
17 Chiţcan de pădure, Sorex araneus 3 3 3 16.11.2020 17.10.2022 Observații Distribuție
18 Liliacul pitic al lui Nathusius, Pipistrellus nathusii 3 32 3 06.10.2018 30.03.2024 Observații Distribuție
19 Pârş cu coada stufoasă, Dryomys nitedula 3 5 1 15.06.2019 09.06.2020 Observații Distribuție
20 Zimbru, Bison bonasus 3 19 2 21.08.2020 30.04.2024 Observații Distribuție
21 Chiţcan de câmp, Crocidura leucodon 4 4 4 29.07.2019 03.12.2023 Observații Distribuție
22 Şoarece de câmp, Microtus arvalis 5 5 4 28.03.2021 08.06.2023 Observații Distribuție
23 Şoarece de casă, Mus musculus 5 5 3 26.01.2022 23.12.2023 Observații Distribuție
24 Pârş de alun, Muscardinus avellanarius 6 7 6 25.10.2020 07.03.2024 Observații Distribuție
25 Şoarece scurmător, Myodes glareolus 6 10 5 14.03.2021 09.01.2024 Observații Distribuție
Afișat de la 1 până la 25 din 69 elemente