49 înregistrări

Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
1 Șopârliță de frunzar, Ablepharus kitaibelii 10 21 3 25.08.2019 05.07.2023 Observații Distribuție
2 Năpârcă, Anguis colchica 74 74 26 08.05.2014 13.04.2024 Observații Distribuție
3 Izvoraș cu burta roșie, Bombina bombina 146 2.421 22 07.04.2016 09.04.2024 Observații Distribuție
4 Izvoraș neidentificat, Bombina sp. 14 23 3 14.04.2023 18.09.2023 Observații Distribuție
5 Izvoraș cu burta galbenă, Bombina variegata 490 2.259 29 06.04.2014 16.04.2024 Observații Distribuție
6 Broasca râioasa brună, Bufo bufo 125 792 23 23.04.2016 14.04.2024 Observații Distribuție
7 Broasca râioasă verde, Bufotes viridis 202 1.043 29 28.03.2016 16.04.2024 Observații Distribuție
8 Șarpe de alun, Coronella austriaca 25 27 12 30.07.2011 11.02.2024 Observații Distribuție
9 Șopârlă de pădure, Darevskia praticola 12 17 3 09.05.2020 05.07.2023 Observații Distribuție
10 Șarpe rău, Dolichophis caspius 71 72 25 11.06.2014 12.04.2024 Observații Distribuție
11 Balaur dobrogean, Elaphe sauromates 3 4 3 05.04.2022 24.05.2023 Observații Distribuție
12 Țestoasă de apă europeană, Emys orbicularis 236 428 45 28.03.2016 13.04.2024 Observații Distribuție
13 Șopârlă de nisip, Eremias arguta 7 8 5 19.09.2020 14.07.2023 Observații Distribuție
14 Țestoasă Ouachita, Graptemys ouachitensis 1 1 1 16.05.2021 16.05.2021 Observații Distribuție
15 Brotăcel, Hyla arborea 72 1.415 16 05.06.2020 27.08.2023 Observații Distribuție
16 Brotăcel răsăritean, Hyla orientalis 175 1.215 23 09.04.2016 13.04.2024 Observații Distribuție
17 Triton alpin, Ichthyosaura alpestris 99 695 16 23.04.2016 14.04.2024 Observații Distribuție
18 Șopârlă de câmp, Lacerta agilis 323 348 27 10.05.2016 14.04.2024 Observații Distribuție
19 Șopârlă neidentificată, Lacerta sp. 15 19 2 07.05.2023 09.06.2023 Observații Distribuție
20 Gușter vărgat, Lacerta trilineata 5 5 3 22.05.2021 19.09.2023 Observații Distribuție
21 Gușter, Lacerta viridis 314 379 35 08.05.2014 14.04.2024 Observații Distribuție
22 Triton carpatic, Lissotriton montandoni 4 53 4 09.05.2016 18.06.2023 Observații Distribuție
23 Triton comun, Lissotriton vulgaris 68 181 20 02.07.2016 14.04.2024 Observații Distribuție
24 Șarpe de casa, Natrix natrix 142 167 42 19.05.2016 14.04.2024 Observații Distribuție
25 Șarpe de casa/apă, Natrix sp. 1 1 1 24.05.2021 24.05.2021 Observații Distribuție
Afișat de la 1 până la 25 din 49 elemente