69 înregistrări

Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
51 Liliacul pitic al lui Nathusius, Pipistrellus nathusii 3 32 3 06.10.2018 30.03.2024 Observații Distribuție
52 Pârş cu coada stufoasă, Dryomys nitedula 3 5 1 15.06.2019 09.06.2020 Observații Distribuție
53 Chiţcan pitic, Sorex minutus 2 2 2 12.08.2021 12.08.2021 Observații Distribuție
54 Liliac mic cu potcoavă, Rhinolophus hipposideros 2 5 1 06.04.2022 06.04.2022 Observații Distribuție
55 Orbetele mare, Spalax graecus 2 2 2 29.04.2023 12.06.2023 Observații Distribuție
56 Nurcă, Mustela lutreola 2 2 2 27.01.2022 06.09.2022 Observații Distribuție
57 Dihorul pătat, Vormela peregusna 2 2 2 21.08.2020 21.08.2020 Observații Distribuție
58 Zimbru, Bison bonasus 2 4 2 21.08.2020 08.08.2023 Observații Distribuție
59 Chiţcan de munte, Sorex alpinus 1 1 1 06.07.2020 06.07.2020 Observații Distribuție
60 Chiţcan mic de apă, Neomys anomalus 1 1 1 09.01.2024 09.01.2024 Observații Distribuție
61 Chiţcan de apă, Neomys fodiens 1 1 1 28.10.2023 28.10.2023 Observații Distribuție
62 Liliac cu potcoavă a lui Blasius, Rhinolophus blasii 1 1 1 30.03.2022 30.03.2022 Observații Distribuție
63 Liliac mare cu potcoavă, Rhinolophus ferrumequinum 1 1 1 06.04.2022 06.04.2022 Observații Distribuție
64 Liliacul pigmeu, Pipistrellus pygmaeus 1 1 1 30.03.2024 30.03.2024 Observații Distribuție
65 Liliac cârn, Barbastella barbastellus 1 5 1 26.01.2019 26.01.2019 Observații Distribuție
66 Liliac urecheat cenuşiu, Plecotus austriacus 1 1 1 26.08.2022 26.08.2022 Observații Distribuție
67 Liliac bicolor, Vespertilio murinus 1 1 1 04.09.2023 04.09.2023 Observații Distribuție
68 Liliac comun, Myotis myotis 1 5 1 26.01.2019 26.01.2019 Observații Distribuție
69 Şoarece de câmp, Microtus agrestis 1 1 1 29.03.2023 29.03.2023 Observații Distribuție
Afișat de la 51 până la 69 din 69 elemente