Passeriformes > Corvidae > Specia Corvus frugilegus
Expand pic

Cioară de semănătură

Corvus frugilegus

Deschide galerie
Foto: Marius Iana
Taxonomie

RegnulAnimalia

ClasaAves

OrdinulPasseriformes

FamiliaCorvidae

Specia Corvus frugilegus

00:49

Descriere

Este o specie de talie mare din familia Corvidelor. Nu prezintă dimorfism sexual. Penajul este complet negru cu luciu violet, ciocul este relativ lung și conic. La adult baza ciocului este golașă și lipsesc penele din jurul nărilor. La imaturi suprafața de piele fără pene de la baza ciocului se dezvoltă în cel de al doilea an calendaristic. Lungimea corpului este de 41 - 49 de cm și are o greutate medie de 325 - 571 de grame.

Etimologia denumirii știintifice

Numele de gen provine din cuvântul latin corvus, care înseamnă corb, iar numele de specie -frugilegus- provine din cuvintele latine: fruges, care înseamnă fructe și lego/legere- a culege.

Localizare și comportament

Distribuție
Cioara de semănătură are o distribuție Palearctică, cuibărind în Europa și Asia, în special în regiunile subtropicale și temperate. În Europa specia este larg răspândită, lipsind doar din mare parte a peninsulei Scandinave, Islanda și sudul Spaniei și Italiei. În România este răspândită pe aproape întreg teritoriul, cu excepția zonelor montane înalte și a zonelor împădurite.
Fenologie
Specia cuibărește în România, fiind sedentară.
Habitate
Specia este prezentă într-o mare varietate de habitate, cum ar fi: parcuri, terenuri agricole, pășuni, fânațe, localități (atrasă de sursele de hrană mai ales de la gropile de gunoi). Cuibărește atât în localități cât și în zonele deschise, în aliniamente de arbori sau pâlcuri de pădure / plantații. În perioada de iarnă înnoptează în numere mari în interiorul orașelor.
Hrană
Este o specie omnivoră. Consumă o gamă largă de hrană vegetală și animală, dar se hrănește predominant cu insecte și râme. Poate fi observată hrănindu-se în stoluri pe terenuri agricole și pe pajiști în compania stăncuțelor, precum și în zonele de depozitare a deșeurilor. De asemenea consumă și animale vertebrate (broaște, șopârle, mamifere mici, pui de păsări) și ouăle altor specii de păsări mici. La fel ca majoritatea rudelor sale, cioara de semănătură își face provizii pentru iarnă ascunzând semințe și nuci.
Alte informații
Cioara de semănătură este o specie importantă pentru protecția naturii, deoarece de cuiburile acestora beneficiază pentru cuibărit și alte specii de păsări. Vânturelul de seară, specie rară și periclitată, cuibărește doar în cuiburile abandonate ale ciorilor de semănătură. De asemenea și vânturelul roșu și ciuful de pădure refolosesc aceste cuiburi.

Populație

Populația globală este estimată la 54 300 000 – 94 700 000 de indivizi. Populația europeană este estimată la 8 170 000 – 14 200 000 de perechi. Tendința populațională la nivel european este considerată crescătoare. Populația din România este estimată la 150 000- 200 000 de perechi, tendința populațională fiind fluctuantă.

Reproducere

Perioada de reproducere începe devreme, începând cu luna martie. Este o specie monogamă. Femela depune 2-7 ouă, pe care le clocește pentru o perioadă de aproximativ 16-18 zile. Puii sunt hrăniți de ambii părinți și rămân cu aceștia și după ce au părăsit cuibul, fiind hrăniți pentru încă șase săptămâni. Cuibărește în colonii formate din câteva perechi sau chiar mii de perechi. Cuiburile sunt construite de ambii părinți din nuiele și sunt căptușite cu rădăcini, frunze și ierburi uscate. Acestea sunt amplasate apropiate în coronamentul arborilor înalți.

Amenințări și măsuri de conservare

Specia a avut de suferit în ultimele decenii ale secolului trecut datorită persecuției prin alungare, distrugerii coloniilor și chiar împușcarea păsărilor. În prezent, principalele amenințări ale speciei sunt legate de distrugerea habitatului pentru cuibărit prin tăierea arborilor maturi sau toaletarea agresivă a acestora, precum și folosirea pe scară largă a pesticidelor care reduc resursele de hrană. În orașe, datorită deranjului, toaletarea agresivă a arborilor unde sunt amplasate coloniile și distrugerea cuiburilor sunt cele mai importante amenințări la adresa speciei.

Harti jpeg: Harta de distribuție a zonelor de cuibărire bazată pe Raportarea pe Art. 12 (2020)

Galerie poze și ilustrații