56 Specii

Triton comunLissotriton vulgaris

823

Broasca mică verdePelophylax lessonae

590

Viperă comunăVipera berus

739

Șarpe de apaNatrix tessellata

757

NăpârcăAnguis colchica

828

Triton neidentificatTriturus sp.

443

Viperă de stepăVipera ursinii

602

Viperă cu cornVipera ammodytes

642

BrotăcelHyla arborea

1,033

GeckoMediodactylus danilewskii

486

Izvoraș cu burta roșieBombina bombina

777

Șarpe de alunCoronella austriaca

732

Broasca roșie de pădureRana dalmatina

876

Broasca râioasa brunăBufo bufo

661

Brotăcel răsăriteanHyla orientalis

748

Graptemys pseudogeographica

72

Broasca de pământ brunăPelobates fuscus

558

Broasca râioasă verdeBufotes viridis

964

Broasca roșie de munteRana temporaria

651

Hibrid BombinaBombina bombina X B. variegata

480

Triton cu creasta dunăreanTriturus dobrogicus

453

Mauremys reevesii

84

Broasca de pământ verdePelobates balcanicus

630

Triton carpaticLissotriton montandoni

551

Triton alpinIchthyosaura alpestris

662

Broasca de mlaștinăRana arvalis

480

Triton cu creastăTriturus cristatus

598

Țestoasă de uscat bănățeanăTestudo hermanni

722

Țestoasă de FloridaTrachemys scripta

564

GușterLacerta viridis

1,015

Gușter vărgatLacerta trilineata

533

Șopârlă de câmpLacerta agilis

858

Broască verde neidentificatăPelophylax sp.

591

Șopârlă de ziduriPodarcis muralis

603

Broască roșie neidentificatăRana sp.

496

Șopârlă de iarbaPodarcis taurica

546

Broasca mare de lacPelophylax ridibundus

606

Izvoraș neidentificatBombina sp.

433

Șopârlă de munteZootoca vivipara

549

Șopârlă de ziduri italianăPodarcis siculus

458
Afișat de la 1 până la 40 din 56 elemente