56 Specii

Triton comunLissotriton vulgaris

608

Broasca mică verdePelophylax lessonae

431

Viperă comunăVipera berus

578

NăpârcăAnguis colchica

612

Șarpe de apaNatrix tessellata

569

Viperă de stepăVipera ursinii

483

Triton neidentificatTriturus sp.

351

Viperă cu cornVipera ammodytes

485

BrotăcelHyla arborea

723

GeckoMediodactylus danilewskii

379

Șarpe de alunCoronella austriaca

583

Izvoraș cu burta roșieBombina bombina

596

Broasca roșie de pădureRana dalmatina

655

Broasca râioasa brunăBufo bufo

529

Brotăcel răsăriteanHyla orientalis

577

Graptemys pseudogeographica

2

Broasca de pământ brunăPelobates fuscus

419

Broasca râioasă verdeBufotes viridis

720

Broasca de mlaștinăRana arvalis

374

Hibrid BombinaBombina bombina X B. variegata

380

Broasca roșie de munteRana temporaria

476

Triton cu creasta dunăreanTriturus dobrogicus

347

Mauremys reevesii

2

Broasca de pământ verdePelobates balcanicus

512

Triton carpaticLissotriton montandoni

427

Triton alpinIchthyosaura alpestris

523

Triton cu creastăTriturus cristatus

472

Țestoasă de uscat bănățeanăTestudo hermanni

519

Țestoasă de FloridaTrachemys scripta

434

GușterLacerta viridis

702

Gușter vărgatLacerta trilineata

424

Șopârlă de câmpLacerta agilis

628

Broască verde neidentificatăPelophylax sp.

457

Broască roșie neidentificatăRana sp.

378

Șopârlă de ziduriPodarcis muralis

471

Izvoraș neidentificatBombina sp.

337

Broasca mare de lacPelophylax ridibundus

469

Șopârlă de iarbaPodarcis taurica

411

Șopârlă de munteZootoca vivipara

411

Șopârlă de ziduri italianăPodarcis siculus

317
Afișat de la 1 până la 40 din 56 elemente