54 Specii

Triton comunLissotriton vulgaris

197

Broasca de pământ verdePelobates balcanicus

210

Șarpe de alunCoronella austriaca

205

Viperă comunăVipera berus

183

Triton neidentificatTriturus sp.

140

Șarpe de apaNatrix tessellata

182

NăpârcăAnguis colchica

203

Viperă cu cornVipera ammodytes

167

Viperă de stepăVipera ursinii

160

GeckoMediodactylus danilewskii

145

Izvoraș cu burta roșieBombina bombina

245

Izvoraș cu burta galbenăBombina variegata

189

Hibrid BombinaBombina bombina X B. variegata

162

BrotăcelHyla arborea

214

Broasca roșie de pădureRana dalmatina

192

Brotăcel răsăriteanHyla orientalis

221

Broasca râioasa brunăBufo bufo

262

Broasca de pământ brunăPelobates fuscus

185

Broasca râioasă verdeBufotes viridis

189

Broasca de mlaștinăRana arvalis

165

Broasca roșie de munteRana temporaria

176

Broasca mică verdePelophylax lessonae

151

Broasca mare de lacPelophylax ridibundus

188

Broasca mică de lacPelophylax kl. esculentus

278

SalamandrăSalamandra salamandra

172

Triton cu creasta dunăreanTriturus dobrogicus

137

Triton carpaticLissotriton montandoni

167

Triton alpinIchthyosaura alpestris

211

Triton cu creastăTriturus cristatus

149

Țestoasă de uscat dobrogeanaTestudo graeca

187

Țestoasă de uscat bănățeanăTestudo hermanni

223

Țestoasă de apă europeanăEmys orbicularis

184

Țestoasă de FloridaTrachemys scripta

163

GușterLacerta viridis

189

Șopârliță de frunzarAblepharus kitaibelii

154

Gușter vărgatLacerta trilineata

176

Șopârlă de câmpLacerta agilis

180

Broască verde neidentificatăPelophylax sp.

169

Broască roșie neidentificatăRana sp.

149

Șopârlă de ziduriPodarcis muralis

143
Afișat de la 1 până la 40 din 54 elemente