44.779 înregistrări

Filtru activ Filtrează rezultate
Fără filtre spațiale
Data Specie / Taxonomic Nr. ex. Utilizator/Observatori Locație (UAT) Fișă
11.04.2024 Mierlă (Turdus merula) 2 Andrei Cotoara / Andrei Cotoara Sector 5 (B)
11.04.2024 Codroş de pădure (Phoenicurus phoenicurus) 1 Andrei Cotoara / Andrei Cotoara Sector 5 (B)
11.04.2024 Mierlă (Turdus merula) 1 Andrei Cotoara / Andrei Cotoara Sector 5 (B)
11.04.2024 Sturz cântător (Turdus philomelos) 8 Andrei Cotoara / Andrei Cotoara Sector 4 (B)
11.04.2024 Pitulice mică (Phylloscopus collybita) 1 Andrei Cotoara / Andrei Cotoara Sector 4 (B)
11.04.2024 Stârc cenuşiu (Ardea cinerea) 6 Andrei Cotoara / Andrei Cotoara Sector 4 (B)
11.04.2024 Drepnea neagră (Apus apus) 11 Andrei Cotoara / Andrei Cotoara Sector 4 (B)
11.04.2024 Sturz cântător (Turdus philomelos) 1 Andrei Cotoara / Andrei Cotoara Sector 4 (B)
11.04.2024 Stârc cenuşiu (Ardea cinerea) 1 Andrei Cotoara / Andrei Cotoara Sector 4 (B)
11.04.2024 Lebădă de vară (Cygnus olor) 2 Andrei Cotoara / Andrei Cotoara Sector 4 (B)
11.04.2024 Pescăruş cu picioare galbene (Larus michahellis) 16 Andrei Cotoara / Andrei Cotoara Sector 4 (B)
11.04.2024 Ciocănitoare de grădini (Dendrocopos syriacus) 1 Andrei Cotoara / Andrei Cotoara Sector 4 (B)
11.04.2024 Cormoran mic (Microcarbo pygmaeus) 4 Andrei Cotoara / Andrei Cotoara Sector 4 (B)
11.04.2024 Vrabie de casă (Passer domesticus) 3 Andrei Cotoara / Andrei Cotoara Sector 4 (B)
11.04.2024 Găinuşă de baltă (Gallinula chloropus) 1 Andrei Cotoara / Andrei Cotoara Sector 4 (B)
11.04.2024 Raţă cu cap castaniu (Aythya ferina) 6 Andrei Cotoara / Andrei Cotoara Sector 4 (B)
11.04.2024 Corcodel cu gât negru (Podiceps nigricollis) 2 Andrei Cotoara / Andrei Cotoara Sector 4 (B)
11.04.2024 Corcodel mic (Tachybaptus ruficollis) 4 Andrei Cotoara / Andrei Cotoara Sector 4 (B)
11.04.2024 Cormoran mare (Phalacrocorax carbo) 1 Andrei Cotoara / Andrei Cotoara Sector 4 (B)
11.04.2024 Pescăruş râzător (Larus ridibundus) 45 Andrei Cotoara / Andrei Cotoara Sector 4 (B)
11.04.2024 Greluşel de stuf (Locustella luscinioides) 1 Andrei Cotoara / Andrei Cotoara Sector 4 (B)
11.04.2024 Lăcar de stuf (Acrocephalus scirpaceus) 1 Andrei Cotoara / Andrei Cotoara Sector 4 (B)
11.04.2024 Cioară grivă (Corvus corone cornix) 3 Andrei Cotoara / Andrei Cotoara Sector 4 (B)
11.04.2024 Fâsă de luncă (Anthus pratensis) 1 Andrei Cotoara / Andrei Cotoara Sector 4 (B)
11.04.2024 Guguştiuc (Streptopelia decaocto) 2 Andrei Cotoara / Andrei Cotoara Sector 4 (B)
Afișat de la 26 până la 50 din 10,000 elemente