1.458.120 înregistrări

Fără filtre spațiale
Data Specie / Taxonomic Nr. ex. Utilizator/Observatori Locație (UAT) Fișă
29.05.2024 Stârc de noapte (Nycticorax nycticorax) 5 Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã Troianul (TR)
29.05.2024 Stârc cenuşiu (Ardea cinerea) 2 Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã Troianul (TR)
29.05.2024 Vrabie de casă (Passer domesticus) 20 Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã Troianul (TR)
29.05.2024 Vrabie negricioasă (Passer hispaniolensis) 10 Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã Troianul (TR)
29.05.2024 Barză albă (Ciconia ciconia) 1 Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã Troianul (TR)
29.05.2024 Guguştiuc (Streptopelia decaocto) 2 Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã Troianul (TR)
29.05.2024 Rândunică (Hirundo rustica) 1 Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã Troianul (TR)
29.05.2024 Porumbel gulerat (Columba palumbus) 1 Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã Troianul (TR)
29.05.2024 Prigorie (Merops apiaster) 1 Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã Troianul (TR)
29.05.2024 Porumbel domestic (Columba livia f. domestica) 5 Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã Troianul (TR)
29.05.2024 Cucuvea (Athene noctua) 1 Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã Troianul (TR)
29.05.2024 Graur (Sturnus vulgaris) 5 Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã Troianul (TR)
29.05.2024 Coţofană (Pica pica) 1 Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã Troianul (TR)
29.05.2024 Fazan (Phasianus colchicus) 1 Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã Troianul (TR)
29.05.2024 Pupăză (Upupa epops) 1 Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã Troianul (TR)
29.05.2024 Prigorie (Merops apiaster) 6 Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã Troianul (TR)
29.05.2024 Raţă roşie (Aythya nyroca) 2 Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã Troianul (TR)
29.05.2024 Silvie mică (Curruca curruca) 1 Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã Troianul (TR)
29.05.2024 Stârc cenuşiu (Ardea cinerea) 1 Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã Troianul (TR)
29.05.2024 Prigorie (Merops apiaster) 1 Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã Troianul (TR)
29.05.2024 Coţofană (Pica pica) 1 Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã Troianul (TR)
29.05.2024 Chiră de baltă (Sterna hirundo) 4 Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã Troianul (TR)
29.05.2024 Lăcar mare (Acrocephalus arundinaceus) 1 Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã Troianul (TR)
29.05.2024 Porumbel domestic (Columba livia f. domestica) 6 Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã Troianul (TR)
29.05.2024 Greluşel de stuf (Locustella luscinioides) 1 Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã Troianul (TR)
Afișat de la 101 până la 125 din 10,000 elemente