1.189.470 înregistrări

Fără filtre spațiale
Data Specie / Taxonomic Nr. ex. Utilizator/Observatori Locație (UAT) Fișă
05.12.2023 Ciocănitoare pestriţă mare (Dendrocopos major) 1 Viorel-Ilie Arghius / Viorel-Ilie Arghius Cluj-Napoca (CJ)
05.12.2023 Ciocănitoare de grădini (Dendrocopos syriacus) 2 Viorel-Ilie Arghius / Viorel-Ilie Arghius Cluj-Napoca (CJ)
05.12.2023 Cojoaică de pădure (Certhia familiaris) 1 Viorel-Ilie Arghius / Viorel-Ilie Arghius Cluj-Napoca (CJ)
05.12.2023 Mugurar (Pyrrhula pyrrhula) 11 Viorel-Ilie Arghius / Viorel-Ilie Arghius Cluj-Napoca (CJ)
05.12.2023 Botgros (Coccothraustes coccothraustes) 5 Viorel-Ilie Arghius / Viorel-Ilie Arghius Cluj-Napoca (CJ)
05.12.2023 Guguştiuc (Streptopelia decaocto) 7 Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie Constanta (CT)
05.12.2023 Cioară grivă (Corvus corone cornix) 1 Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie Constanta (CT)
05.12.2023 Raţă mare (Anas platyrhynchos) 2 George Brad / George Brad Sector 3 (B)
05.12.2023 Pescăruş râzător (Larus ridibundus) 40 George Brad / George Brad Sector 3 (B)
05.12.2023 Pescăruş râzător (Larus ridibundus) 8 George Brad / George Brad Sector 4 (B)
05.12.2023 Pescăruş râzător (Larus ridibundus) 2 George Brad / George Brad Sector 4 (B)
05.12.2023 Lebădă de vară (Cygnus olor) 1 George Brad / George Brad Sector 4 (B)
05.12.2023 Pescăruş râzător (Larus ridibundus) 20 George Brad / George Brad Sector 5 (B)
05.12.2023 Pescăruş râzător (Larus ridibundus) 7 George Brad / George Brad Sector 1 (B)
05.12.2023 Raţă mare (Anas platyrhynchos) 8 George Brad / George Brad Sector 1 (B)
05.12.2023 Cioară grivă (Corvus corone cornix) 40 George Brad / George Brad Sector 6 (B)
05.12.2023 Măcăleandru (Erithacus rubecula) 1 George Brad / George Brad Sector 6 (B)
05.12.2023 Corcodel mare (Podiceps cristatus) 80 George Brad / George Brad Sector 6 (B)
05.12.2023 Pescăruş râzător (Larus ridibundus) 600 George Brad / George Brad Sector 6 (B)
05.12.2023 Pescăruş sur (Larus canus) 200 George Brad / George Brad Sector 6 (B)
05.12.2023 Cormoran mare (Phalacrocorax carbo) 20 George Brad / George Brad Sector 6 (B)
05.12.2023 Cormoran mic (Microcarbo pygmaeus) 40 George Brad / George Brad Sector 6 (B)
05.12.2023 Cufundar polar (Gavia arctica) 8 George Brad / George Brad Sector 6 (B)
05.12.2023 Raţă mare (Anas platyrhynchos) 20 George Brad / George Brad Sector 6 (B)
05.12.2023 Lişiţă (Fulica atra) 1000 George Brad / George Brad Sector 6 (B)
Afișat de la 1 până la 25 din 10,000 elemente