320 înregistrări

Filtru activ Filtrează rezultate
Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
151 Ţigănuş, Plegadis falcinellus 111 1.141 3 23.12.2015 01.04.2024 Observații Distribuție
152 Pelican creţ, Pelecanus crispus 110 523 5 27.10.2017 06.01.2024 Observații Distribuție
153 Mărăcinar mare, Saxicola rubetra 110 188 2 29.08.2016 06.06.2022 Observații Distribuție
154 Privighetoare roşcată, Luscinia megarhynchos 109 148 2 18.05.2017 12.04.2024 Observații Distribuție
155 Sitar de mal, Limosa limosa 108 3.913 3 11.03.2016 09.04.2023 Observații Distribuție
156 Fâsă de luncă, Anthus pratensis 107 418 4 31.10.2017 01.04.2024 Observații Distribuție
157 Brumăriţă de pădure, Prunella modularis 107 159 4 24.03.2015 04.05.2024 Observații Distribuție
158 Privighetoare de zăvoi, Luscinia luscinia 107 120 2 01.09.2016 07.06.2022 Observații Distribuție
159 Frunzăriţă galbenă, Hippolais icterina 104 156 1 22.07.2017 21.05.2022 Observații Distribuție
160 Cufundar mic, Gavia stellata 94 155 5 05.11.2015 15.12.2023 Observații Distribuție
161 Pescăruş mic, Hydrocoloeus minutus 91 7.920 4 08.04.2015 02.01.2024 Observații Distribuție
162 Fâsă de câmp, Anthus campestris 90 124 3 18.05.2017 01.04.2024 Observații Distribuție
163 Sturzul viilor, Turdus iliacus 90 211 5 31.10.2017 30.03.2024 Observații Distribuție
164 Ciocârlan, Galerida cristata 89 171 5 20.06.2016 05.01.2024 Observații Distribuție
165 Pelican comun, Pelecanus onocrotalus 85 3.975 2 06.04.2018 02.04.2024 Observații Distribuție
166 Lopătar, Platalea leucorodia 84 679 3 26.05.2017 02.04.2024 Observații Distribuție
167 Ciocârlie de pădure, Lullula arborea 83 155 2 24.03.2015 06.05.2024 Observații Distribuție
168 Ciocîntors, Recurvirostra avosetta 78 1.569 3 26.05.2017 01.04.2024 Observații Distribuție
169 Ferestraş moţat, Mergus serrator 75 141 5 08.04.2015 06.01.2024 Observații Distribuție
170 Şerpar, Circaetus gallicus 75 94 3 10.04.2015 06.05.2024 Observații Distribuție
171 Chirighiţă neagră, Chlidonias niger 74 867 3 29.08.2016 20.05.2022 Observații Distribuție
172 Silvie porumbacă, Curruca nisoria 73 88 1 22.07.2017 07.06.2022 Observații Distribuție
173 Muscar gulerat, Ficedula albicollis 70 96 3 03.07.2016 22.04.2023 Observații Distribuție
174 Mierlă gulerată, Turdus torquatus 66 144 2 26.03.2015 04.05.2024 Observații Distribuție
175 Şorecar mare, Buteo rufinus 65 69 2 27.03.2018 29.03.2024 Observații Distribuție
Afișat de la 151 până la 175 din 320 elemente